CHINA


Idź do treści

Planujac Podroz

Informacje Praktyczne

INFORMACJE PRAKTYCZNE


WIZA

Na każdy wyjazd do Chin Polacy muszą posiadać wizę. Uzyskać ją można w Wydziale Konsularnym Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej:


Warszawa:
ul. Bonifraterska 1;
wejście od ul. Wałowa (tył budynku Ambasady) tel.(0-22) 831 38 36


Gdańsk:
ul. Grunwaldzka 1
Gdańsk tel.(0-58)340 26 24/26
(obsługa województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego)

Procedura wizowania:

Wizy indywidualne - wypełniony i podpisany wniosek wizowy, z naklejonym 1 zdjęciem, składa się wraz z paszportem w wydziale konsularnym. Do dokumentów należy dołączyć kopię rezerwacji lotniczej lub kopię biletu do/z Chin oraz dokument potwierdzający rezerwacje hotelowe (wymagane minimum: hotel po przylocie). Konieczne jest posiadanie co najmniej jednej wolnej strony w paszporcie - wiza zostaje bowiem wklejona do paszportu. Wiza indywidualna jest płatna (aktualne informacje na temat wysokości opłat można uzyskać w wydziale konsularnym, w chwili obecnej jest to koszt 220 PLN). Tryb ekspresowy (czas realizacji krótszy niż 7 dni) wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.
Wizy grupowe - organizatorzy wyjazdów mają możliwość korzystania z wiz grupowych, które znacznie ułatwiają odprawy graniczne w Chinach, zakwaterowanie grup w hotelach itd. Pracujący z nami tour operatorzy otrzymują od nas formularz, jaki trzeba wypełnić oraz oficjalny wniosek/prośbę strony chińskiej o wydanie wizy. Zdjęcia nie są wymagane. Wiza grupowa stanowi osobny dokument, w paszportach turystów brak jest jakichkolwiek wpisów. Organizator otrzymuje dwa oryginalne egzemplarze. Procedura wizowania trwa tydzień, ten rodzaj wizy jest także płatny (w chwili obecnej 180 PLN), tryb ekspresowy pociąga za sobą dodatkowe koszty.

W obu przypadkach paszport musi być ważny przez okres co najmniej 1/2 roku po planowanej dacie zakończenia podróży.

Wjazd do Hongkongu i Macao: w tych miejscach pobyt turystyczny, nie przekraczający 90 dni, nie wymaga posiadania wizy. Pamiętać jednak należy, że każdy wjazd do Macau i Hongkongu jest równoznaczny z opuszczeniem Chin. W przypadku posiadania wizy jednorazowej nie ma możliwości ponownego wjechania do tego kraju.
Wjazd do Tybetu: obowiązuje specjalne zezwolenie. Uzyskanie go możliwe jest po udokumentowaniu posiadania serwisu świadczeń, gwarantowanych przez jedno z miejscowych biur podróży (zakwaterowanie + program pobytu). W praktyce, w przypadku grup turystycznych - cała procedura leży po stronie kontrahenta chińskiego, zapewniającego świadczenia na całej trasie wycieczki. Podobnie dzieje się przypadku realizacji świadczeń dla turystów indywidualnych.JAK DOTRZEĆ ?

Oprócz sporadycznie wybieranej drogi lądowej (koleją transsyberyjską) turyści docierają do Chin, przede wszystkim korzystając ze zwiększającej się z roku na rok liczby przewoźników lotniczych. Na rynku polskim największą popularnością cieszą się ( w kolejności alfabetycznej):
Air France, Austrian Airlines, British Airways, Finnair, KLM i Lufthansa ;obecne są także Aeroflot i Turkish Airlines. Przeloty wszystkimi wymienionymi liniami wymagają przesiadki w jednym z portów europejskich, co - w związku z oczekiwaniem na kolejne połączenie - wpływa na wydłużenie czasu podróży. Niestety, Polska nie ma połączenia bezpośredniego z Chinami.
Wybór linii lotniczych zależy przede wszystkim od dostępności miejsc, nie bez znaczenia jest jednak oferta cenowa. W przypadku podróży indywidualnych korzystać można z okresowo pojawiających się promocji. Tour Operatorzy bazować muszą na bezpośrednich ustaleniach z liniami lotniczymi.
W ruchu turystycznym najczęściej wybieranym portem przylotowym jest
Pekin. Tu bowiem zaczynają się niemal wszystkie trasy turystyczne. Wynika to z aspektów merytorycznych programów, które koncentrują się na podstawowych atrakcjach tego państwa. Jednak w przypadku tras skupionych na poszczególnych regionach , rozszerzających ofertę podstawową - warto pamiętać, że z Europy dotrzeć można także do Kantonu (najlepszy punkt do rozpoczęcia podróży po bajecznym południu Chin) czy do Chengdu , skąd powinny rozpoczynać się trasy skupione na Tybecie lub promujące „ognistą” prowincję Syczuan. Porty w Szanghaju i Hongkongu natomiast zwyczajowo stanowią „bramę wyjściową”, choć i z tych miejsc można rozpocząć zwiedzanie Państwa Środka.
Na rejsach międzynarodowych obowiązują obecnie zaostrzenia, dotyczące bezpieczeństwa podróży. Wynikają z nich ograniczenia przewozu w bagażu podręcznym niektórych przedmiotów, przewożenia zakupów dokonanych na lotniskach itd. Pełne informacje dostępne są we wszystkich liniach lotniczych .

WALUTA

Walutę obowiązującą w Chinach określa się nazwą Renminbi (RMB).Jednostką monetarną jest Yuan. Dalszy podział może wydawać się na początku skomplikowany: 1 Yuan to równowartość 10 jiao , które dzielą się następnie na feny ( 1 jiao = 10 fenów) . W praktyce jednak feny spotyka się coraz rzadziej. W codziennym użyciu funkcjonują przede wszystkim yuany i jiao.
Podróżującym najwygodniej posługiwać się gotówką. Nie ma problemów z wwozem zagranicznej waluty do kraju (kwota do 5000 USD nie podlega konieczności zgłaszania w deklaracji celnej).
Wymiana przeprowadzana jest w każdym oddziale Bank of China oraz - co dla turystów jest znacznie wygodniejsze - w hotelach (obsługa tylko własnych gości). Hotelowe punkty są filiami banku, obowiązują w nich oficjalne kursy, nie ma żadnych prowizji. W dużych miastach i w centrum kraju można wymienić zarówno dolary amerykańskie, jak i banknoty euro. Sytuacja zmienia się w głębi kraju i w mniejszych miejscowościach. Tam możliwa jest wyłącznie wymiana dolarów. Lepiej więc zabierać tę właśnie walutę. Pamiętać należy, że zamiana zwrotna (z RMB na walutę obcą) odbywa się jedynie w oddziałach Bank of China, wyłącznie na podstawie kwitów dokumentujących dokonanie wcześniejszej transakcji.
W dużych sklepach, restauracjach itp. posługiwać się można kartą kredytową. Akceptowane są przede wszystkim
Master Card, Visa Card, American Express Card, oprócz tego JCB Card i Diners Card. Do dyspozycji są również bankomaty. Pamiętać jednak należy, że przy pobytach turystycznych - zwłaszcza grupowych -odnalezienie automatu zabiera dużo czasu. Gotówka zdecydowanie zapewnia większy komfort.

Aktualny kurs walut : 1 USD = ok. 6,7 RMB; 1Euro = 10,2 RMB

Kurs wymiany w ostatnim czasie ulega znacznym wahaniom i sukcesywnie maleje. Szczególnie szybko spada wartość dolara.PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Normalny wyjazd turystyczny do Chin nie wymaga żadnych szczepień dodatkowych. W placówkach SANEPiD-u spotkać można inną opinię. Służby medyczne nie wnikają bowiem, jaki jest charakter wyjazdu, która część kraju będzie odwiedzana, w jakich warunkach będzie on przebiegał. Oczywiście, skorzystanie z tych sugestii szczepień profilaktycznych jest możliwe. Jednak - co należy bardzo mocno podkreślić - tradycyjna turystyka i proponowane na rynku trasy turystyczne nie wiążą się z koniecznością zwiększonej profilaktyki. Stopień ryzyka epidemiologicznego nie odbiega bowiem od tego spotykanego w życiu codziennym. Natomiast w przypadku turystyki indywidualnej, obejmującej tereny mało uczęszczane, znajdujące się poza regionami turystycznymi i eksplorujące głęboki „interior”, warto skorzystać z propozycji szczepień, sugerowanych przez kompetentne placówki. Wyjazd do Chin nie wiąże się jednak z żadnymi szczepieniami obowiązkowymi.


PRZEPISY CELNE

Do Chin bez kłopotu można wwieźć przedmioty tylko do użytku osobistego (dotyczy to kamer, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy kompaktowych, komputerów, biżuterii itp).
W przypadku wwożenia większej ilości dóbr, wykraczającej poza normy wskazujące na zastosowanie ich do własnego użytku - konieczne jest zawarcie stosownej informacji w deklaracji celnej. Bez kłopotu wwieźć można zagraniczne środki płatnicze w wysokości nieprzekraczającej wartości 5000 USD. Kwota przekraczająca tę wartość również wymaga stosownego wpisu do deklaracji. Ograniczenia w wwożeniu i wywożeniu chińskiej waluty dotyczą kwoty przekraczającej 6000 RMB. Bez kłopotu wwieźć można 400 szt. papierosów, 100 szt. cygar lub 500g tytoniu oraz 2 butelki wysokoprocentowego alkoholu. Lista przedmiotów objętych całkowitym zakazem wwozu na terytorium Chin obejmuje m.in. broń (także imitacje), amunicję, materiały wybuchowe, pornografię, materiały w jakikolwiek sposób dyskryminujące lub obrażające władzę i ustrój chiński (w każdej formie zapisu), wszelkie trucizny, narkotyki i środki uzależniające. Nie wolno mieć w bagażu produktów spożywczych, żywych roślin i nasion. Istnieje lista obejmująca rośliny i zwierzęta, których wjazd na terytorium ChRL wymaga okresu kwarantanny.
Dla opuszczających Chiny limit środków płatniczych (zagranicznych i krajowych), nie wymagający zezwoleń i wpisu w deklaracji
,jest taki sam jak przy wjeździe. Na liście przedmiotów zakazanych znajdują się również m.in. materiały (w każdej formie zapisu) mające związek z tajemnicą państwową, wszelkie dobra kultury, relikty historii, antyki, rośliny i zwierzęta należące dogatunków zagrożonych (również ich nasiona i inny materiał hodowlany)Powrót do treści | Wróć do menu głównego